UTWORY NA INSTRUMENTY SOLO

 

1993 Koncert na puzon wyciąg fortepianowy  
 

 

Wydano: PWM, Kraków
Data: 1993 r.
Zalecenia: do użytku szkół muzycznych II stopnia
i liceów muzycznych

 

  powrót