NAGRODY

 

1946    Medal Zwycięstwa i Wolności za udział w Ruchu Oporu

1972   Odznaka Zasłużony Działacz Kultury

1972    Nagroda Ministra Kultury i Sztuki indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
             dydaktyczno-wychowawczej


1975    Srebrny Krzyż Zasługi

1977    Złoty Krzyż Zasługi

1979    Złota Odznaka Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego

1982    Nagroda Rektora Akademii Muzycznej II Stopnia

1987    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski