UTWORY NA INSTRUMENTY SOLO

 

  XII  Fuga 4 głosowa na fortepian /podwójna/  
 

 

Czas trwania: nieustalony
Data: nieustalona

 

  powrót