Muzyka symfoniczna

Formy sceniczne

Utwory kameralne

Utwory na instrumenty solo i orkiestrę

Utwory na instrumenty solo

Muzyka regionalna


 

FORMY SCENICZNE

 

1968

Genialny Kamerdyner   
Operetka w trzech aktach

 

 


 

1973

Sprzedany talent   
Musical w dwóch aktach

 

 


 

 

Piękna Andzia czyli teatr na zamku   
Opera buffo
na solistów, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną