MUZYKA SYMFONICZNA

1964 II Symfonia
na wielką orkiestrę symfoniczną
 

 

Części: I Moderato
              II Andante
              III Allegro non troppo
Czas trwania: 30 min

 

  powrót