MUZYKA SYMFONICZNA

1952 Koncert na puzon i orkiestrę symfoniczną  
 

 

Części:   I Moderato
              II Larghetto
              III Allegretto

Czas trwania: 16 min
Premiera: Katowice
Data: 24.06.1955 r.
Wykonawca: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Dyrygent: Karol Stryja
Wydane:  PWM, Kraków, 1976 r.
Data: 1976 r., wyd. II 1993 r.

 

  powrót