MUZYKA REGIONALNA / Utwory na instrumenty solo

 

1958 Na trapezie
Utwór rytmiczny na akordeon
 
 

 

Czas trwania: 4 min
Wydano: PWM, Kraków, Solówki akordeonowe
Data: 1959 r.

 

  powrót