MUZYKA REGIONALNA / Pieśni / Pieśni z towarzyszeniem instrumentów

 

1954 Czynem i pieśnią
Pieśń młodzieży górniczej
na chór męski, mieszany z towarzyszeniem
orkiestry symfonicznej
   
 

 

Słowa: Włodzimierz Grab
Wydano: Chorzów-Batory, Centralny Zarząd Szkolenia
Zawodowego Ministerstwa Górnictwa

Data: 1955 r.

 

 

 

  powrót