MUZYKA REGIONALNA / Pieśni / Pieśni na chór a cappella

 

1964 Pieśni górnicze
w zbiorze opracowań J. Powroźniaka
 
 

 

Górnik, Ci ja górnik
Śpiewnik na 2 i 3 głosy równe.
Cześć wam, górnicy - do słów Z. Pyzika s. 12-14
Apel trwa - do słów R. Sadowskiego s. 15-17
Z mrocznych głębin kopalni - do słów L. Drzewieckiego s. 18-20,
na chór mieszany i fortepian
Hej, górnicy - do słów W. Graba s. 25-27,
Zahuczał młot - do słów W. Graba s. 38-39,
Gdy zadzwoni dzwon na wieży - do słów W. Graba s. 41-43,
Chodzi gwarek na krużgankach - do słów W. Graba s. 44-47,
Barburkowy walczyk do słów -  L. Drzewieckiego s. 72-74
Na chór mieszany i fortepian
Wydano: PWM, Kraków
Data: 1964 r.

 

   
  powrót